Funkci předsedy představenstva společnosti zastává od roku 2013. V cestovním ruchu pracuje již téměř 30 let. Z toho u letecké společnosti ČSA celkem 18 roků v obchodním úseku jak v České republice,tak i na zahraničních zastoupeních v USA, na Středním východě a v zemích Jihovýchodní Evropy. V současné době působí již více než 10 let ve funkci výkonného ředitele cestovní kanceláře jednoho z členů Travel Alliance.