Nabízíme profesionalitu, spolupráci a otevřenost v obchodě i cestování

Cíl Travel Alliance

Identifikace společných cílů a jejich naplňování formou úzké obchodní spolupráce. Podobné řešení potřeb korporátních zákazníků jednotlivých členů umožnilo sjednotit postupy zejména při zajišťování služebních cest pro firemní klientelu, nabídce individuální dovolené nebo zpracování incentivních a skupinových cest na míru

Výhody Travel Alliance

  • síla
  • udržitelnost
  • synergie
  • šíře služeb
  • zákaznická základna
Marek Plašil

„Už přes dekádu sdružujeme síly a to nejen v zájmu svém, ale hlavně ku prospěchu zákazníka a koneckonců i dodavatelů, jako třeba leteckých společností. Konsolidací a využíváním synergií zefektivňujeme oblast korporátního cestování pro zúčastněné strany. Společná kontrola nákladů nám umožňuje nabízet kvalitní a konkurenceschopné služby”

Marek Plášil
předseda představenstva Travel Alliance a.s.

Portál AIRSHOP.CZ

Nabízíme kompletní řešení cestovních služeb pro zajištění služebních cest.

Poctivé letenky

Kdo jsou členové Travel Alliance